De 9 Enneagram persoonlijkheidstypes

Een beknopt overzicht: 

1 | Strikte perfectionist

Ook de morele hervormer genoemd. Enen streven naar integriteit en moeten het goede voorbeeld geven. Ze gaan voor verbetering en willen de dingen 'juist' doen. Ze zijn principieel en plichtsbewust en ze durven regels in de wereld zetten die ze zelf bedenken. Enen hebben een duidelijk gevoel voor goed en kwaad. Ze kunnen idealistisch, zelfingenomen of veroordelend lijken. 

De communicatie van Enen herken je aan nauwgezette, gedetailleerde uiteenzettingen. Ze kunnen defensief uit de hoek komen en gebruiken het woord 'moeten' vaak. Ze kunnen een gespannen indruk geven en verbergen hun 'face of disgust' niet als ze een andere mening hebben. 

2 | Attente helper

Ook de verzorgende adviseur genoemd. Tweeën streven naar connectie met anderen en moeten behulpzaam zijn om aan de behoeften van anderen tegemoet te komen. Ze zijn warm, gericht op geven en op mensen en ze zoeken bevestiging in hun relaties. 

De communicatie van Tweeën herken je aan hun vele complimenten. Ze gebruiken het woord 'sorry' vaak, zeggen weinig over zichzelf, ze hebben een zachte stem en glimlachen veel. 

3 | Competitieve presteerder

Ook de succesvolle presteerder genoemd. Drieën willen zich waardevol voelen en moeten efficiënt zijn. Ze zijn imagogevoelig en positief. Het zijn praktisch en taakgericht ingestelde doeners die offers brengen om hun doelen te bereiken en succesvol te lijken. Ze riskeren overbelast te worden of een workaholic te worden. 

De communicatie van Drieën herken je aan hun concrete voorbeelden en duidelijke, efficiënte en logische uiteenzettingen. ze komen over als 'alles is ok'. 

4 | Intense creatieveling

Ook de romantische individualist genoemd. Vieren zoeken zingeving en moeten uniek zijn. Ze genieten van de diepte en authenticiteit. Ze zijn emotioneel gevoelig en afgestemd op hun omgeving als creatieve en expressieve individuen. 

De communicatie van Vieren herken je aan hun gave om gevoelens uitgebreid te bespreken. Ze stellen persoonlijke vragen en hebben een uitgebreide woordkeuze. Je kan Vieren herkennen aan uitspraken als 'ik kom tot mijn punt'. 

5 | Stille specialist

Ook de onderzoekende denker genoemd. Vijven willen hun plaats vinden tussen de mensen en moeten alles begrijpen. Ze zijn gericht op hun privacy en hebben een actief mentaal leven. Ze observeren en onderzoeken hoe de wereld in elkaar zit. Ze hebben het moeilijk om gevoelens te delen.  

De communicatie van Vijven herken je aan hun selectieve woordkeuze en hun neutrale lichaamstaal. Ze komen beheerst en gecontroleerd over. 

6 | Loyale scepticus

Ook de loyale bewaker genoemd. Zessen wilen overleven door deel uit te maken van een betrouwbaar systeem en moeten loyaal en alert zijn. Ze maken makkelijk connectie met potentiële gevaren en risico's. Ze handelen vanuit een gevoel van angst en denken sceptisch. Ze waarderen vertrouwen, verantwoordelijkheid en loyaliteit. 

De communicatie van Zessen herken je aan hun snelle non-verbale reacties bij gevaar. Uitdrukkingen als 'ja, maar', 'dat hangt ervan af', dat is dubbel' zijn kenmerkend voor Zessen. 

7 | Enthousiaste visionair

Ook de entertainende optimist genoemd. Zevens willen vrijheid en moeten vreugdevol zijn. Ze zijn op zoek naar variatie, stimulatie en plezier. Ze gaan uitdagingen aan met optimisme en benaderen het leven op een toekomstgerichte manier. Zevens zorgen voor de bubbles in de champagne. 

De communicatie van Zevens herken je aan hun charmante en innemende verhalen. Ze kunnen van de hak op de tak springen, situaties positief herkaderen en ze vermijden negatieve of moeilijke onderwerpen. Ze bewegen veel en een vlieg... en ze zijn weg. 

8 | Actieve bepaler

Ook de beschermende uitdager genoemd. Achten streven naar impact en moeten sterk zijn. Ze zijn krachten van de natuur, met een sterke aanwezigheid en persoonlijkheid. Ze zijn op hun hoede en tegelijk zorgend en beschermend voor de mensen rond hen. 

De communicatie van Achten herken je aan hun duidelijke stem. Ze komen energiek en krachtig over en gebruiken veel lichaamstaal. 

9 | Aangepaste bemiddelaar

Ook de vreedzame bemiddelaar genoemd. Negens willen zich verbonden voelen met het geheel en moeten meegaand zijn. Ze zijn diplomatisch en afgestemd op de ideeën van anderen, vaak als facilitators of bemiddelaars. Ze vormen de lijm tussen de mensen met hun vriendelijke en stabiele houding. 

De communicatie van Negens herken je aan hun instemmende woorden zoals 'ok', 'hmmm' en aan hun meegaande en rustige stijl. Ze zeggen vaak ja maar bedoelen eigenlijk nee.